You are currently viewing Beata Bukowska-Jura

Beata Bukowska-Jura

Jestem psychologiem z ponad 20-letnim doświadczeniem pracy z dziećmi i ich rodzinami, pracującym w bliskościowym nurcie NVC (komunikacji bez przemocy). Jestem również trenerem umiejętności społecznych (pomagającym też w radzeniu sobie z trudnymi emocjami), terapeutą Integracji Sensorycznej, terapeutą ręki oraz specjalistą wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.