Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas Spotkaj się ze specjalistą Poradnia do piątku Czynna od poniedziałku

Najważniejsza rzecz w życiu to rodzina. Najpierw ta, w której się urodziłeś, później ta, którą sam stworzyłeś.

Peter Sellers

Poradnia
RSC

Wychodząc naprzeciw rodzinom, małżeństwom i osobom indywidualnym otworzyliśmy PORADNIĘ RODZINNĄ w której wyspecjalizowani i zaangażowani specjaliści wspierają poszczególne komórki poprzez ich rozwój i przezwyciężanie codziennych trudności.

Pomoc w poradni

Poradnia świadczy pomoc w zakresie:

Psychologiczno Duszpasterska

 • rozwiązywanie szeroko rozumianych problemów rodzinnych
 • przeciwdziałanie kryzysom małżeńskim
 • mediacje małżeńskie
 • wspieranie więzi uczuciowych i integracja rodziny
 • wspieranie i pomoc rodzinom i osobom doświadczającym przemocy
 • poradnictwo w zakresie opieki i wychowania dzieci

W Poradni Psychologiczno-Duszpasterskiej porady udzielane są bezpłatnie.

stuła

Poradnictwo Duszpasterskie

 • pomoc duszpasterska w przezwyciężaniu kryzysów duchowych
 • pomoc osobom w zbudowaniu właściwej relacji do Boga, samego siebie i drugiego człowieka
 • pomoc w rozeznawaniu drogi życiowej i powołania
 • pogłębienie rozumienia tajemnic wiary

Poradnictwo i terapia w zakresie uzależnień

 • diagnozowanie uzależnienia
 • pomoc terapeutyczna osobom uzależnionym i członkom ich rodzin dotkniętych następstwami używania alkoholu czy innych używek
 • edukacja i wspieranie osób dotkniętych następstwami uzależnienia przez ich bliskich
 • psychoterapia DDA – dorosłych dzieci alkoholików

W Poradni Psychologiczno-Duszpasterskiej porady udzielane są bezpłatnie.

Poradnictwo prawne i finansowe

 • konsultacja i pomoc prawna
 • zarządzanie finansami

Kontakt z poradnią

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Nazwa
Pola wyboru

Pracownicy poradni / terapeuci

Poradnia w liczbach

0
Terapeutów

Zdeterminowanych aby pomóc Ci rozwiązać Twoje problemy.

0
Dni w tygodniu

Nasza poradnia pracuje przez pięć dni w tygodniu.

0
Osób uzyskało pomoc

Pomogliśmy aż tak dużeli liczbie osób.

0
%
całkowicie za darmo

Pomoc świadczona jest nieodpłatnie.

Opinie