You are currently viewing o. Bogdan Kocańda

o. Bogdan Kocańda

Franciszkanin, doktor teologii duchowości, ewangelizator i rekolekcjonista. Człowiek, któremu nie wszystko jedno! Aktualnie jest członkiem zarządu Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych i animatorem formacji ustawicznej w tejże prowincji, członkiem Krajowej Służby Komunii Charis, prezesem zarządu Fundacji Rodzina w Służbie Człowieka, założycielem i promotorem Ruchu Pasterzy Nowego Serca Corda Pia; opiekunem duchowym Federacji Katolickich Wspólnot Po Alphowych Chrystusa Sługi; pasterzem Wspólnoty Ewangelizacyjno-Charyzmatycznej Talitha Kum, Grupy Misyjnej i Grupy Medytacyjnej w Rychwałdzie. Autor kilku książek i wielu artykułów promujących życie duchowe.