Sprawozdania

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje dotyczące działania fundacji 2019 roku

Sprawozdanie

Sprawozdanie merytoryczne za 2019 rok

Bilans

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie

Sprawozdanie merytoryczne za 2018 rok

Bilans

Bilans roczny fundacji

Uchwała

Uchwała dotycząca bilansu za rok 2018

RZIS

Rachunek Zyski i Strat za rok 2018

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje dotyczące działania fundacji 2018 roku

Sprawozdanie

Sprawozdanie merytoryczne za 2017 rok

Bilans

Bilans roczny fundacji

Uchwała

Uchwała dotycząca bilansu za rok 2017

RZIS

Rachunek Zyski i Strat za rok 2017

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje dotyczące działania funcacji w 2017 roku