Sprawozdania

Sprawozdanie

Sprawozdanie merytoryczne za 2017 rok

Bilans

Bilans roczny fundacji

Uchwała

Uchwała dotycząca bilansu za rok 2017

RZIS

Rachunek Zyski i Strat za rok 2017

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje dotyczące działania funcacji w 2017 roku