PORADNIA RODZINNA

Zamysł Boga – mówił do członków Papieskiego Instytutu Studiów nad Rodziną papież Franciszek – który powierzył świat i historię przymierzu mężczyzny i kobiety zakłada współdziałanie i szacunek, wielkoduszne poświęcenie, wspólną odpowiedzialność oraz zgodność postrzegania różnicy jako bogactwa i obietnicy, a nie jako powodu do dominowania i nadużyć. Jako fundacja zdajemy sobie z tego sprawę, iż uznanie godności mężczyzny i kobiety oznacza właściwe docenienie ich wzajemnego odniesienia. Wszak, przyszłość rodziny – jak twierdzi Jacek Pulikowski – idzie przede wszystkim przez przyszłość małżeństw, a szczególnie przez jakość więzi małżeńskiej.

Wychodząc naprzeciw małżeństwom i rodzinom otworzyliśmy Poradnię Rodzinną, której misją jest wspieranie rodziny w jej rozwoju i przezwyciężaniu codziennych trudności.

Poradnia mieści się w Rychwałdzie w pomieszczeniach Franciszkańskiego Domu Formacyjno-Edukacyjnego przy ul. Franciszkańskiej 10.

W ramach Poradni działa Poradnia Psychologiczno-Duszpasterska i Gabinet Psychoterapeutyczny.

Pomoc udzielana jest przez profesjonalny i kompetentny zespół duszpasterzy, psychologów, psychoterapeutów i prawników.

Poradnia oferuje profesjonalną pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną, duszpasterską i prawną dostosowaną do indywidualnych potrzeb osób i rodzin przeżywających trudności i potrzebujących wsparcia.

Poradnia świadczy pomoc w zakresie:

PORANIA PSYCHOLOGICZNO-DUSZPASTERSKA

  • rozwiązywanie problemów rodzinnych (przeciwdziałanie kryzysom małżeńskim, mediacje małżeńskie, wspieranie więzi uczuciowych i integracja rodziny, wspieranie i pomoc rodzinom i osobom doświadczającym przemocy, poradnictwo w zakresie opieki i wychowania dzieci)
  • poradnictwo duchowe (pomoc duszpasterska w przezwyciężaniu kryzysów duchowych, pomoc osobom w zbudowaniu właściwej relacji do Boga, samego siebie i drugiego człowieka, pomoc w rozeznawaniu drogi życiowej i powołania, pogłębienie rozumienia tajemnic wiary)
  • poradnictwo i terapia w zakresie uzależnienia od alkoholu i/lub innych środków psychoaktywnych (diagnozowanie uzależnienia, pomoc terapeutyczna osobom uzależnionym i członkom ich rodzin dotkniętych następstwami używania alkoholu i innych środków psychoaktywnych, edukacja i wsparcie osób dotkniętych następstwami uzależnienia  przez ich bliskich, psychoterapia DDA – dorosłych dzieci alkoholików)
  • konsultacja i pomoc prawna

W Poradni Psychologiczno-Duszpasterskiej porady udzielane są bezpłatnie.

GABINET PSYCHOTERAPEUTYCZNY:

  • edukacja dotycząca Naturalnego Planowania Rodziny (Creighton Model System, NaProTechnology) oraz wspieranie leczenia bezpłodności i nawykowych poronień.
  • wzmacnianie zdrowia kobiet, budowanie silnych małżeństw i promowanie odpowiedzialnego rodzicielstwa.
  • pomoc małżeństwom w kryzysie, osobom cierpiącym na depresje, stany lekowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, a także osobom zmagającym się ze skutkami traumy.

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje.

REJESTRACJA

+48 511380403

+48 33 862 21 49

Dane kontaktowe

Osoba kontaktowa Rodzaj pomocy Telefon(y)
Marek Wójcik mediator małżeński 728 851 853
Jolanta Polak psycholog 696 199 209
Marzena Swoszowska-Mojżesz psycholog, psychoterapeuta 512 358 845
Magdalena Kimel psychoterapeuta 579 069 089
Pomoc prawna 511 380 403
Bogdan Kocańda OFMConv duszpasterz, doktor teologii duchowości, wtorek: 10.00-12.00
Aleksnder Paprzycki OFMConv duszpasterz, terapeuta uzależnień wtorek: 19.00-21.00
Paweł Kijko OFMConv duszpasterz, socjolog piątek: 9.00-11.00

Grafik dyżurów

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
09:00 M.Kimel T.Pawlik P. Kijko
10:00 M.Kimel B. Kocańda T.Pawlik P. Kijko
11:00 M.Kimel B. Kocańda T.Pawlik P. Kijko
12:00 M.Kimel B. Kocańda
15:00 P. Kijko
16:00 Prawnicy / P. Kijko M. Sworzowska – Mojżesz
17:00 M.Kimel J. Polak Prawnicy M. Wójcik M. Sworzowska – Mojżesz
18:00 M.Kimel J. Polak Prawnicy M. Wójcik M. Sworzowska – Mojżesz
19:00 M.Kimel J. Polak / A. Paprzycki Prawnicy / T. Pawlik M. Wójcik / T. Pawlik
20:00 A. Paprzycki T.Pawlik T.Pawlik