30Sty

Pokusa Przeciętności

Pokusa przeciętności Pokusa Przeciętności   Po wielu rozmowach z ludźmi byłem zdruzgotany, gdyż w ich mowie przewijał się najczęściej wątek niemocy życia w pełni wiarą. Niemoc ta była warunkowana różnymi przyczynami, ale wszystkie one można było z większym lub mniejszym błędem sprowadzić do wspólnego mianownika, którym jest prowadzenie życia chrześcijańskiego na miernym poziomie. Minimalizm, rutyna,
9Lip

En Christo

Mam przed swoimi oczyma notatki z sesji poświęconej przemianie umysłu, która została zorganizowana przez zaangażowanych katolików archidiecezji krakowskiej kilka lat temu. Jednym z nauczających wówczas był dr Andrzej Sionek twórca Szkoły Ewangelizacji i Życia Chrześcijańskiego „En Christo” w Lanckoronie. Omawiając temat postaw sprzeciwiających się przemianie naszego umysłu, o co prosi św. Paweł w swym liście