Jakie są nasze CELE?

„Rodzina chrześcijańska, ożywiona i podtrzymywana nowym przykazaniem miłości, żyje gościnnością, szacunkiem i służbą każdemu człowiekowi, w którym zawsze dostrzega godność osoby i dziecka Bożego” (Familiaris Consortio 64)

Te słowa św. Jana Pawła II stały się inspiracją dla braci franciszkanów i ludzi świeckich do powołania do życia Fundacji Rodzina w Służbie Człowieka. Najważniejszym celem RSC jest szeroko rozumiana działalność na rzecz rodziny, a przez to – każdemu człowiekowi.

Jako ludzie tworzymy niezwykły i zachwycający system naczyń połączonych. Każdy wpływa na wspólnotę, i wspólnota ma wpływ na każdego z nas. W sposób bezpośredni czyni to właśnie rodzina. Niestety, także w rozumieniu negatywnym, czasem niszczącym.

 

Jako wspólnota braci mamy doświadczenie własnej, ludzkiej rodziny, ale też i takiej, której centrum jest Jezus, żyjącej wartościami chrześcijańskimi, prawem miłości i służby sobie nawzajem. Rozumiemy, jaką siłą jest wspólnota dla człowieka! To doświadczenie chcemy przełożyć na zwykłe, codzienne życie motywowane nowym przykazaniem miłości. Stąd też wypływa nazwa fundacji: rodzina, najlepsza ze wspólnot ma stać się miejscem uczenia się służby w miłości dla kształtowania prawdziwego człowieczeństwa, którego dla nas, wierzących, jest Jezus. A w ten sposób nowo zrodzony człowiek staje się początkiem i twórcą kolejnej, zdrowej i pięknej rodziny! Jednym słowem, jest nadzieja! Potrzeba przywrócić godność i wartość rodziny i śmiało głosić – słowem i działaniem – że jesteś dobry i piękny, Człowieku!

Pragniemy ten cel realizować przez stworzenie Centrum Współpracy z Rodziną, prowadzenie Poradni Rodzinnej, Klubu Liderów Dialogu Małżeńskiego i Rodzinnego, kursów i rekolekcji umacniających więź małżeńską i relacje rodziców z dziećmi, akcji dowartościowujących kobiecość i męskość w duchu i rozumieniu chrześcijańskim, otwarcie na potrzebujących i samotnych oraz wielu innych inicjatyw zawartych w statutach fundacji. Pragniemy w ten sposób wyjść naprzeciw zwłaszcza młodym ludziom i małżeństwem i w świecie liberalnych poglądów i „dyktaturze wolności” odnaleźć drogę trwałych ewangelicznych wartości, które wspomogą w budowaniu mocnych fundamentów małżeństwa.