o nas - Rodzina w Służbie Czlowieka

o nas

Fundacja Rodzina w Służbie Człowieka (dalej RSC) nie posiada jeszcze statusu organizacji pożytku publicznego. Wpisana jest do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000659244. Fundacja RSC została założona w styczniu 2017 roku przez Klasztor św. Mikołaja Biskupa Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Rychwałdzie dla realizacji opisanego w statucie celu, którym jest krzewienie wartości chrześcijańskich i realizacji charyzmatu franciszkańskiego w szczególnej służbie rodzinie i dobru człowieka. Właśnie ten wymiar działań zmierzających do poprawy więzi małżeńskich i rodzinnych oraz relacji międzyludzkich znalazł swoje ważne miejsce w sercach zakonników, którzy poprzez utworzenie fundacji pragną zjednoczyć jak najwięcej przyjaciół w służbie człowiekowi. Pierwszy zarząd fundacji tworzą Bogdan Kocańda OFMConv jej prezes oraz członkowie Paweł Kijko OFMConv i Marek Wójcik. Realizacja Celów    Fundacja RSC cele statutowe pragnie realizować przez wybudowanie i prowadzenie Centrum Współpracy z Rodziną, gdzie będzie mieścić się Poradnia Rodzinna, zapewniająca osobom potrzebującym pomoc mediatora małżeńskiego, psychologa, duszpasterza i pedagoga. W Centrum tym znajdzie swoje miejsce Klub Liderów Dialogu Małżeńskiego i Rodzinnego, Klub Samotnych Serc; organizowane będą spotkania, grupy wsparcia, warsztaty, kursy i szkolenia służące rozwojowi osobistemu i kształtowaniu postaw związanych z kreatywnością, pomysłowością oraz inwencją twórczą.     Fundacja RSC pragnie organizować i wspierać w przygotowaniu wydarzeń sportowych, wycieczek, festynów, jarmarków oraz innych imprez publicznych o charakterze kulturalnym służącym integracji społeczności lokalnej. Z myślą o ludziach w potrzebie fundacja prowadzi akcje charytatywne, a mając na uwadze tych, którzy ponieśli jakieś klęski życiowe oraz potrzebujących wyciszenia i uspokojenia świata myśli pragnie prowadzić dla nich Centrum Medytacji Franciszkańskiej. Podejście do służby     Członkowie fundacji wiedzą, że tylko uczciwą i wytrwałą pracą można osiągnąć zamierzone cele, dlatego oferują swoje talenty, czas i możliwości oraz silną motywację do działania, aby odważnie robić to, co stawiają sobie za cel. Kierując się zasadą Theodore Roosevelt: „Czyń to, co możesz, za pomocą tego, co masz i tam, gdzie jesteś”, pragną we wszystkim co  robią, iść za głosem serca i rozumu, gdyż tak tworzą najwięksi i najwybitniejsi. Wiedząc o tym, iż wielki sukces buduje się latami zespół fundacji jest otwarty na każdego człowieka, którego inspirują cele fundacji, a szczególnie na ambasadorów, przyjaciół i partnerów. Ambasadorem fundacji RSC może zostać każdy, kto o niej mówi innym; Przyjacielem ten, kto aktywnie przychodzi z pomocą fundacji, a Partnerem ten,  kto współpracuje i wspiera finansowo podejmowane przez fundację działania. Wszyscy wiemy, że jesteśmy niezwykle potrzebni!

 

Script logo