30Sty

Pokusa Przeciętności

Pokusa przeciętności Pokusa Przeciętności   Po wielu rozmowach z ludźmi byłem zdruzgotany, gdyż w ich mowie przewijał się najczęściej wątek niemocy życia w pełni wiarą. Niemoc ta była warunkowana różnymi przyczynami, ale wszystkie one można było z większym lub mniejszym błędem sprowadzić do wspólnego mianownika, którym jest prowadzenie życia chrześcijańskiego na miernym poziomie. Minimalizm, rutyna,