9Lip

En Christo

Mam przed swoimi oczyma notatki z sesji poświęconej przemianie umysłu, która została zorganizowana przez zaangażowanych katolików archidiecezji krakowskiej kilka lat temu. Jednym z nauczających wówczas był dr Andrzej Sionek twórca Szkoły Ewangelizacji i Życia Chrześcijańskiego „En Christo” w Lanckoronie. Omawiając temat postaw sprzeciwiających się przemianie naszego umysłu, o co prosi św. Paweł w swym liście